गोष्टी माणसांच्या - सुधा मुर्ती

Author: Rasika Mahabal / Labels: , ,

२-२ पानांच्या अतिशय रंजक ३२ गोष्टींच पुस्तक


लेखिका सुधा मुर्ती यांचे अनुभव जगावेगळे नसले तरी ते मांडण्याची पध्दत आणि त्यातून झालेले वाचकाचे उदबोधन यामुळे ते वेगळे ठरतात. आपल्या आजुबाजुला घडणारया गोष्टींकडे पाहण्याचा ठराविक द्रुष्टिकोन बदलुन त्याकडे पाहण्याची नवी द्रुष्टी हे अनुभव देतात.
दैनंदिन जीवन जगतांना अनुभवायला मिळणारे चढ-उतार सहज सोप्या शैलीत लिहिण्याच्या लेखिकेच्या हातोटीमुळे हे अनुभव कंटाळवाणे होत नाहीत. त्यामुळे वाचकाच्या विचारांना चालना मिळते. कथेच्या अंती वाचकाच्या मनात नवीन विचार रुजवायचा, या कथेतून त्याला आत्मचिंतन करायला उद्युक्त करायचे पण हे काम वाचकाच्याही नकळत करायचे अशी पध्दत लेखिकेने स्विकारली आहे.

पुस्तक वाचतांना मी नेहमीच त्यातील आवड्लेली वाक्ये किंवा त्यावरचे माझे विचार लिहुन ठेवते पण हे पुस्तक वाचतांना मी एवढी जास्त त्यात गुंतुन गेले होते की पुस्तक संपल्यावरच मला शुध्द आली की मी काहीच लिहुन ठेवले नाही.

गोष्टी माणसांच्या हे लिना सोहोनी च अनुवादित पुस्तक आहे. मुळ पुस्तक ’how I taught my grandmother to read' इंग्लिश मधून आहे.

हे पुस्तक जरुर वाचा.

3 comments:

Balkrishna said...

Wise otherwise wach.....surekh ahe

anik ek http://ibnlive.in.com/videos/69650/07_2008/great_bhet_sudha1/great-bhet-with-sudha-murthy.html

Balkrishna said...

Wise otherwise surekh ahe

Mulakhat link bhag....kamal vyaktimatva

http://ibnlive.in.com/videos/69650/07_2008/great_bhet_sudha1/great-bhet-with-sudha-murthy.html

Balkrishna said...

'Wise otherwise' pustak wachle ahes ka ? surekh ahe

http://ibnlive.in.com/videos/69650/07_2008/great_bhet_sudha1/great-bhet-with-sudha-murthy.html

Sudha murthi kamal vyaktimatwa